Welkom
LANGBROEK 
                                      BouwAdvies
Welkom Projectbegeleiding Bouwkeuringen Vergunningen en beheer Gerealiseerd Steengoedwonen Nieuwtjes Contact  2016

 bouwkundige keuringen

Bij LANGBROEK BouwAdvies kunt u ook terecht voor diverse bouwkundige keuringen. Tijdens een bezoek aan het object zullen alle bouwkundige onderdelen worden bekeken en eventuele gebreken zullen worden vastgelegd in een rapport. LANGBROEK BouwAdvies zal, indien gewenst, in het rapport ook een deskundig advies geven m.b.t. het oplossen van de geconstateerde gebreken en de daarmee gemoeide kosten. Ook kunt u bij LANGBROEK BouwAdvies terecht voor een zgn. AANKOOPKEURING. Door een aankoopkeuring wordt u op de hoogte gebracht van de bouwtechnische staat van een onroerend goed. Een ‘must have’ voordat u overgaat tot de defnitieve aankoop. Middels een bouwkundig rapport brengen wij u op de hoogte van de technische gebreken en eventueel benodigde renovaties. Een aankoopkeuring kan verplicht gesteld worden door een hypotheekgever, zeker in het geval dat gebruik gemaakt wordt van de nationale hypotheekgarantie en geeft daardoor een stuk zekerheid aan de hypotheeknemer. Een aankoopkeuring kan plaats vinden voor of na het doen van een bod op een onroerend goed, het tijdstip bepaalt u zelf. Heeft u echter interesse in een huis of bedrijfspand e.d. waar veel aan gedaan moet worden, dan raden wij aan om een aankoopkeuring vooraf te laten uitvoeren. U kan dan de aankoop- keuring laten meewegen in uw bieding. De kosten, die afhankelijk zijn van de omvang van het onroerend goed, bedragen vanaf € 295,00 incl. btw.. Een VERKOOPKEURING kunnen wij ook voor u verrichten. Door een verkoopkeuring wordt u op de hoogte gesteld over de bouw- kundige staat van het in uw bezit zijnde onroerend goed. Wij brengen u middels een bouwkundig rapport op de hoogte van de eventuele technische gebreken, waardoor u bij verkoop kan voldoen aan uw meldingsplicht. De kosten, die afhankelijk zijn van de omvang van het onroerend goed, bedragen vanaf € 295,00 incl. btw.. Heeft u plannen om te verbouwen, maar weet u niet of al uw wensen te realiseren zijn, dan kunnen wij samen met u puntsgewijs uw onroerend goed opnemen, de zgn. VERBOUWKEURING en u objectief informeren over de mogelijkheden en de daarbij behorende kosten. Op basis van deze opname maken wij een realistische begroting, voor het verdere traject of wel voor een totale begeleiding verwijzen wij u naar bladzijde 2 van deze website, het hoofdstuk PROJECTBEGELEIDING. De kosten van een VERBOUWKEURING zijn op aanvraag. Voor een OPLEVERINGSKEURING kunt u ook bij LANGBROEK BouwAdvies terecht, ook al zijn we in het geheel niet betrokken geweest bij de bouwwerkzaamheden. Het bouwkundig rapport dat u na de opleveringskeuring ontvangt zorgt er voor dat uw aan- nemer[s] zich niet kan onttrekken aan deze objectieve keuring. Door een opleveringskeuring krijgt u garantie dat het gebouwde voldoet aan de geldende kwaliteitseisen en -normen. De kosten van een opleveringskeuring zijn  op aanvraag op basis van door u te verstrekken gegevens.
Bouwkeuringen