Welkom
LANGBROEK
                                      BouwAdvies
Welkom Projectbegeleiding Bouwkeuringen Vergunningen en beheer Gerealiseerd Steengoedwonen Nieuwtjes Contact  2016
Vanuit onze uitgebreide ervaring en kennis, opgedaan in de vele jaren dat we projecten realiseerden als hoofdaannemer weten we  als geen ander u te begeleiden bij het verwezenlijken van uw project. Wij doen dat volgens een geheel nieuw concept, waarin u als  opdrachtgever in feite middels onze begeleiding de hoofdaannemer bent. Samen met u en transparant wordt op basis van het  beschikbare budget door een op maat te vormen bouwteam het project gerealiseerd. Het maakt hierbij niet uit of het een  nieuwbouwproject, een verbouwing, een uitbreiding of een renovatie- /onderhoudsproject betreft. In chronologische volgorde geven  wij u hieronder aan wat wij betreffende de projectbegeleiding voor u kunnen betekenen.  Uw bouwplannen op haalbaarheid toetsen, op basis van bestemmingsplan en budget. Verzorgen van de benodigde calculaties ter afstemming van de bouwplannen op het budget.  Aanleveren van tekeningen, constructieve berekening en werkomschrijving, dit alles ter verkrijging van bouwvergunning,  offertes en voor realisatie van het project.  Maken van een planning afgestemd op de beschikbare bouwtijd. In samenspraak met u op basis van offertes, de calculatie en planning het samen stellen van het bouwteam. Verzorgen van aannemingsovereenkomsten en betalingstermijnregelening. Aansturen van het bouwteam en bewaken van de planning.  Organiseren cq bijwonen van werk -en bouwvergaderingen, alsmede het notuleren hiervan.  Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden uitvoeren van tussentijdse controles.  Controle bij voor -en eindoplevering en na beëindiging van de onderhoudstermijn. Tijdens de realisatie van het project volledig verzorgen van de voorkomende administratieve zaken.  U bepaalt in hoeverre wij voor de projectbegeleiding zorg dragen, het gehele traject van A tot Z of een deel van het traject. De  kosten offreren wij u op basis van uw wensen en zijn dus op aanvraag.  Deze diensten bieden wij ook aan in het kader van Collectief Particulier Opdrachtgeverschap [CPO]. CPO is voor een groep  zelfbouwers een heel goede mogelijkheid betaalbare woningen te realiseren. Door als groep aan de slag te gaan, brengt u elkaar op  ideeën. U bedenkt wat voor uw groep belangrijk is. Collectief of wel met elkaar geeft u de benodigde opdrachten en koopt u in. Zo  bespaart u kosten. Samenwerken is het sleutelwoord. Hoe pakt u het aan? Waar moet u aan voldoen? Hoe bouwt u duurzaam en  gezond?   Wilt u meer weten? Wij horen het graag! 

projectbegeleiding

Projectbegeleiding