Welkom
LANGBROEK
                                      BouwAdvies
Welkom Projectbegeleiding Bouwkeuringen Vergunningen en beheer Gerealiseerd Steengoedwonen Nieuwtjes Contact  2016
Voor het verwezenlijken van bouwplannen is veelal van overheidswege vergunning nodig. LANGBROEK BouwAdvies kan u hierbij  helpen. VERGUNNINGEN  In veel gevallen is er voor een verbouwing, uitbreiding en totale nieuwbouw een bouwvergunning nodig. LANGBROEK BouwAdvies  kan voor het gehele voortraject op een vakkundige en snelle manier uw vergunningaanvraag realiseren, zodat er geen onnodige  kosten ontstaan. BEHEER  Omdat er op termijn onderhoud nodig is en de eisen steeds strenger worden, kan LANGBROEK BouwAdvies een meerjarig  onderhoudsplan voor u opstellen. Daardoor weet u welke werkzaamheden tegen welke kosten er nu en in de toekomst moeten  worden uitgevoerd om het object in goede staat te houden. Voor direct benodigde werkzaamheden kan LANGBROEK BouwAdvies  een plan van aanpak opstellen en u in contact brengen met de juiste en concurrerende aannemers. SCHADEAFWIKKELING  Heeft u ten gevolge van wind, regen, brand of anderszins schade aan uw onroerend goed, dan kan LANGBROEK BouwAdvies u  optimaal van dienst zijn bij de schadeafwikkeling met uw verzekering. Wij zorgen voor een objectieve [tegen]begroting en begeleiden  u met de verdere afwikkeling van de schade. 

 vergunningen en beheer

Vergunningen en beheer